Manifest

1. Aktiviteter i Byhaven må ikke belaste miljøet.

Dette betyder i praksis:

Ingen brug af sprøjtegifte eller kunstgødning.

”Low-tech” løsninger, så vi (så vidt det er muligt) undgår brugen af fossile brændstoffer.

At bruge genbrugsmaterialer hvor det er muligt.

2. Aktiviteter i byhaven skal arbejde hen imod en forbedring af miljøet

Dette betyder bl.a.:

At opbygge mere frugtbar muld end der forsvinder (kan gøres ved f.eks. at kompostere, lade svampe-kulturer nedbryde giftstoffer og biochar opsuge tungmetaller).

At fremme biodiversiteten ved f.eks. at dyrke så mange forskellige arter som muligt.

At lade mange forskellige arter stå ved siden af hinanden, og så vidt muligt undgå at luge, hvilket vil berige jorden med mange forskellige næringsstoffer (som bevares når jorden ikke blotlægges eller pløjes).

At rense luften og producere mere ilt, end der forbruges.

At aflede og opsuge regnvand, så byens kloaksystem aflastes.

At opbygge mere energi i form af biomasse end der forbruges, absorbere mere CO2 end der udledes, og på sigt helt afkoble os afhængigheden af fossile brændsler.

3. Vi dyrker de afgrøder som generelt trives i vores klima

Dette betyder:

At vi ikke vil bruge uanede kræfter på at forsøge at dyrke afgrøder som hører sydligere himmelstrøg til. Vi vil derimod arbejde med den natur og det klima, vi nu engang har i Danmark, og få det bedste ud af det!

At vi gerne vil vise den store variation der er indenfor de afgrøder som trives i Danmark (at der f.eks. findes mere end én slags gulerod). Desuden kan vi gennem arrangementer (som bl.a. omhandler tilberedning af mad) øge bevidstheden omkring, og glæden ved, lokale råvarer.

At vi, ved at tilpasse os de lokale forhold, bruger så få arbejdstimer som muligt på at dyrke afgrøder af høj kvalitet – vi lader naturen gøre det meste af arbejdet!

At der godt må eksperimenteres med hvad der kan trives i Hørsholmsparkens mikroklima!

4. Byhaven skal fremme bevidsthed om miljø og bæredygtighed i lokalområdet

Dette opnås gennem:

Havens synlighed i det offentlige rum, og den nysgerrighed det vil bringe med sig.

At de frivillige i haven kan fortælle om de aktiviteter og processer der foregår i haven.

En jævn strøm af arrangementer som involverer undervisning i dyrkningsmetoder, eller andre temaer relateret til bæredygtig produktion af fødevarer samt biodiversitet.

Samarbejde med foreninger, institutioner, virksomheder, m.fl. i området.

5. Byhaven skal have en positiv effekt på sociale relationer i nærområdet

Dette kan sikres ved f.eks.:

At de frivillige i haven altid giver sig tid til at være imødekommende når folk kommer forbi og viser interesse – hvad enten interessen er positivt eller negativt ladet!

At være god til at kommunikere ud hvordan haven bør bruges, og gøre det nemt at bruge haven på ”den gode” måde (f.eks. skilte med forklaringer, sidde-områder som indbyder til hygge, osv.).

At lade havens område være åbent for enhver – også for dem som ikke aktivt deltager i arbejdet, men blot besøger haven.

At gøre det nemt at deltage i havens aktiviteter – hvad enten det drejer sig om workshops, arbejdsdage, daglig tjanser, eller sociale begivenheder.

At organisere begivenheder som er åbne for alle, samt begivenheder som er rettet mod særlige grupper, for derved at være så inkluderende som mulig.

At give lokalområdet noget at samles om, som er praktisk i karakter, og derfor ikke kræver at deltagerne f.eks. deler politiske synspunkter.

6. Byhaven skal have et fleksibelt design

Hvad der end bygges eller anlægges i haven skal disse elementer kunne flyttes uden for meget besvær (eller for store omkostninger), skulle der opstå nye behov eller idéer.

7. Vi dyrker hele byhavens område i fællesskab


Dette betyder at vi:

via konsensus-processer* skal nå til enighed om havens overordnede design og indhold (med hensyntagen til kommunens retningslinjer).

Arbejdsgrupper med definerede ansvarsområder vil blive etableret, og medlemmer af foreningen kan deltage i de arbejdsgrupper de har lyst til. Mindre beslutninger kan tages indenfor arbejdsgrupperne, hvorimod større beslutninger, som påvirker alle i foreningen, eller som kræver mange ressourcer, behandles ved bestyrelses-møderne, som er åbne for alle medlemmer.

8. Som udgangspunkt er det de aktive medlemmer der høster havens afgrøder

Samtidig må vi dog acceptere at den pris vi betaler for at være så synlige i byen, er at enhver kan gå ind og høste. Med andre ord, vi ”ejer” ikke afgrøderne (og må derfor heller ikke sælge dem… dog kan vi godt sælge mad, ved mindre arrangementer, som er tilberedt med havens afgrøder). Som medlem kan man derfor ikke stille krav om at tage en bestemt mængde grøntsager med hjem. Hvor stor en andel medlemmerne tager med hjem, og hvor stor en andel der bruges ved fælles arrangementer, må besluttes i fællesskab, og kommer som sagt helt an på hvor store mængder der kan høstes.

Et vigtigt formål med Byhaven2200 er at skabe bevidsthed og respekt omkring dyrkning og biodiversitet i byen, så håbet er at byens borgere, over tid, vil forstå og respektere det arbejde, og de processer, der foregår i haven.

9. Det ordensreglement som gælder i parken, gælder også indenfor byhavens område

(Se skiltet i parken.)

Byhaven2200 er akkrediteret som LAND center, et projekt under Permakultur Danmark.

LAND projektet er en tilpasning af et tilsvarende engelsk projekt, der har haft bragende succes. LAND står for ”Learning And Network Demonstration” og projektet sætter fokus på læring omkring bæredygtige løsninger for hverdagen. LAND projekter kan du læse mere om her.

Hvis du vil vide mere om Byhaven 2200 som LAND demonstrationsprojekt – klik her:-)