530 høringssvar til ændring af frølovgivning

NaturErhvervstyrelsen har modtaget et stort antal høringssvar til forslag om ændring i bekendtgørelsen af et EU-direktiv, der forhindrer bytte og salg af sædekorn, grøntsags- og markfrø til ikke-kommercielt brug.
11
Mar

530 høringssvar til ændring af frølovgivning

NaturErhvervstyrelsen har modtaget et stort antal høringssvar til forslag om ændring i bekendtgørelsen af et EU-direktiv om frølovgivning. Ændringen går på at få direktivet til at legalisere bytte og salg af frø og korn til ikke-kommercielt brug.

 

De mange høringssvar er en dejlig nyhed for os her i Byhaven2200, for en ændring af den nuværende korn- og frølovgivning er vigtig for en størrelse som os. I den seneste tid, har vi, sammen med organisationer som Frøsamlerne, Landsforeningen Praktisk Økologi og Permakultur- Danmark bl.a. støttet op om kampagnen FRIE FRØ, der har haft fokus på at få frølovgivningen på dagsordenen hos politikerne. Det har vi, fordi det nuværende EU-direktiv afstedkommer, at alle de dejlige byhaveinitiativer, der pipler frem i disse dage, kommer godt og grundigt i klemme under det nuværende direktiv. Derfor er det vigtigt at få en ændring i stand.

NaturErhvervstyrelsen har nu indsamlet høringssvar og annoncerer nu et stort dialogforum for en række interessenter. Det løber af stablen d. 20. marts. Her er det samtidigt muligt at komme til orde. Nærmere information om arrangementet på NaturErhvervs hjemmeside. Her finder du også alle høringssvarerne.

I Byhaven2200 krydser vi fingre for, at vi med denne store opbakning til en ændring af frølovgivningen i EU, er på vej et skridt i den rigtige retning i forhold til afkriminalisere de frø-delene haveejere.

 

Læs også: De frie frø – og arven vi skal bevare